Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


151 kr

Exkl. moms 143 kr

Kompass till samhällskunskap 50, digital, elevlic, 12 mån

Kompass till samhällskunskap 50 är ett heltäckande digitalt läromedel för kurs 1a1 i samhällskunskap för de yrkesförberedande programmen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Kompass till samhällskunskap 50 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Avsnitten inleds med case som introducerar, och konkretiserar, faktainnehåll. Övningar och uppgifter tränar de förmågor som kunskapskraven mäter.

Interaktivt och multimodalt
Text och bild med självrättande tester tränar fakta och begrepp. All text finns inläst för de som behöver extra stöd eller som söker variation.

Tester och övningar
Självrättande tester som tränar fakta och begrepp samt övningar som lyfter aktuella problem och frågeställningar. Varje vecka läggs nyhetskryss ut där eleverna själva kan kolla av om de har följt med i nyhetsflödet den gångna veckan.

Lärarstöd
Kompass till samhällskunskap 50 innehåller färdiga bildspel, ytterligare arbets- och diskussionsuppgifter.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Kompass till samhällskunskap 50 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.