Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Kultur- och idéhistoria uppl 3 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Utmärkande drag
- Epokindelning med jämförande rubriker
- Genusperspektiv
- Fördjupningsuppgifter med källövningar
- Rikt illustrerad
- Passar två kurser: kultur- och idéhistoria samt historia 2b-kultur
Ger grunden
Syftet med Kultur- och idéhistoria är att presentera en översikt över den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen. Dessutom visas hur denna utveckling både präglar och har präglats av övriga historiska processer.
Vad är en Onlinebok?