Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


211 kr

Exkl. moms 199 kr

Läromedel i sociologi, digital, elevlic, 12 mån

Läromedel i sociologi är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela kursplanen för gymnasieskolans kurs Sociologi.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Läromedel i sociologi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna presenteras bland annat för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. Sist i varje avsnitt finns en sammanfattning, uppgifter samt tips på litteratur för vidare studier. I ett särskilt avsnitt behandlas moderna samhällsproblem ur en sociologisk synvinkel.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Aktuella texter varvas med filmer med teorigenomgångar och sammanfattningar.

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Läromedel i sociologi innehåller ett lärarmaterial med case, filmtips, aktuella artiklar samt bedömningsmatriser med kommentarer.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Läromedel i sociologi har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.