Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


122 kr

Exkl. moms 115 kr

Läsning på flera nivåer 2 - Sju berättelser om kärlek, sorg och saknad

Till varje berättelse finns ordlistor och läsförståelsefrågor att jobba med enskilt eller i grupp.

Novellerna utspelar sig i vardagliga och igenkännbara miljöer vilket underlättar elevernas textförståelse. Detta ger dessutom en gemensam grund för diskussioner kring likheter och skillnader mellan olika kulturer och kulturella företeelser. Texternas tydligt skönlitterära karaktär kan även verka läsfrämjande och locka eleverna till fortsatt läsning även utanför klassrummet.

Läsning på flera nivåer 2 – Digital elevlicens säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.