Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

M 1b Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om M 1b Onlinebok
Boken riktar sig till samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet samt till estetiska och humanistiska program. Den passar även för vuxenutbildning.
I likhet med övriga böcker i M-serien innehåller boken gott om uppgifter för färdighetsträning. Denna är indelade i tre nivåer vilket gör det lätt att individualisera. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och många lösta typexempel, tester och repetitioner bidrar till att ge en ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Fördjupningsavsnitt samt inspirerande utmaningar är invävda i kapitlen. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Boken ger en god grund för fortsatta studier.
Vad är en Onlinebok?