180 kr

Exkl. moms 144 kr

Magic! 3 - Elevlicens - Digitalt

Magic! 3 för årskurs 3 bygger lekfullt och målmedvetet vidare på de första årens kunskaper i engelska. Skönlitteraturens läsglädje förenas med möjligheten att lära sig engelska och text, fantasifulla illustrationer och övningar samspelar. Magic! 3 är ett unikt allsidigt material som ger stora variations- och individualiseringsmöjligheter. Det här digitala elevpaketet ger eleven samma innehåll som Magic! 3 – Elevpaket, men med skillnaden att materialet består av helt digitala komponenter. Materialet kan användas både på dator och på Ipad.

Magic! 3 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Lgr 11

Magic! 3 är uppbyggd som en kapitelbok där handlingen byggs på allt eftersom. Eleverna lär sig ord och fraser i ett spännande sammanhang och får använda olika strategier för att förstå och kommunicera på engelska i enlighet med Lgr 11.

Textbook

Dialoger och berättelser varvas med korta instruktioner, enkla beskrivningar, ramsor och sånger. Huvudfigurerna använder sig av olika medier för att kommunicera och interagera. Textbook innehåller ordlistor och en uppslagsdel med bl.a. sånger, faktarutor, bildordlistor och kortfattad grammatik.

Workbook

Workbook är en övningsdel som ser till att eleverna befäster sitt ordförråd och som tränar strukturer på ett varierat och inbjudande sätt. Det finns minst en hörövning till varje kapitel. Eleven använder tangentbordet för att lösa uppgifterna och lösningen sparas. Facit nås enkelt genom att klicka på uppgiftssiffran. Workbook innehåller också ett tydligt utvärderingsavsnitt där eleverna får reflektera över vad de lärt sig.

Interaktiv övningsdel
  • Texter och glosor inlästa med autentiskt engelskt tal och textföljning.
  • Digitala övningar för utmaning och mängdträning. Här övas vokabulär och fraser på många olika sätt.
  • Ljudet till hörövningarna och varierade extraövningar.
  • Övningarna är samlade under rubrikerna; words, listening, grammar och more.
  • Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort.
  • Digitalt arbetshäfte, Workbook.
  • Fungerar både på dator och Ipad.

I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod.

TILL MAGIC! 3 FINNS ÄVEN LÄRARMATERIAL med digital del

Lärarmaterialet består av en pärm med tre koder till lärarens digitala del. Lärarmaterialet ger stöd och uppslag åt det dagliga arbetet och innehåller bl.a. lektionsupplägg, kopieringsunderlag, en omfattande bildbank, färdiga lektioner för Smartboard, facit och extraövningar. Läs mer om lärarmaterialet, som beställs separat.

Fakta

  • ISBN: 9789144089300
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Studentlitteratur AB