180 kr

Exkl. moms 144 kr

Magic! 7 - Elevlicens Digitalt

Magic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig som lärare de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Det digitala elevpaketet bygger på samma pedagogiska tankar, struktur och upplägg som Magic! 7 – Elevpaket och innehåller samma komponenter förutom Word Trainer.

Magic! 7 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Lgr 11

Magic! är ett läromedel för kunskapskraven i Lgr 11!

Classbook

Classbook är tematiskt indelad med en stor variation av texttyper – såväl sakprosa som skönlitteratur – indelade i tre nivåer. Ingången till ett tema är utdrag ur en Easy Reader som lockar till fördjupad läsning. Flera av romanerna är även filmatiserade, något som kan användas i undervisningen. Classbook avslutas med en omfångsrik resursdel som stödjer eleven i arbetet mot ökad språklig säkerhet. Här finns också Max Magic, som förklarar och hjälper eleverna. Eleven kan även lyssna till alla texter som är inspelade med autentiska röster. Från skärmen klickar sig eleven direkt vidare till övningarna. Classbook fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Interaktiv övningsdel
  • Texter och glosor inlästa med autentiskt engelskt tal och textföljning.
  • Digitala övningar för utmaning och mängdträning.
  • Varierade övningar som tränar ordförråd, fraser, hörförståelse, stavning och grammatik.
  • Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort.
  • Digitalt arbetshäfte, Workbook.
  • Fungerar både på dator och Ipad.
Workbook

Workbook är en övningsdel med varierade övningar. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion och får bland annat formulera sig, argumentera, skriva berättelser samt ge beskrivningar och instruktioner. Eleven använder tangentbordet för att lösa uppgifterna och lösningen sparas. Facit nås enkelt genom att klicka på uppgiftssiffran.

I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum).

Fakta

  • ISBN: 9789144089348
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Studentlitteratur AB