Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Mais oui 5 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Utmärkande drag
- Svarar mot GY 2011
- Allt-i-ett-bok
- Tydlig struktur
- Fokus på kommunikativa färdigheter
- Variation och aktualitet
Mais oui-serien vänder sig till elever som läser Franska 1-5 både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Med elevens förkunskaper som utgångspunkt och med hjälp av varierade, roliga och aktuella texter och elevaktiva övningar lotsas eleven genom grunderna i det franska språket.
Mais oui:
- tar vara på det eleven redan kan.
- är lättanvänd. Eleven får stor hjälp att finna svaren på egen hand och att självständigt styra sitt arbete och ta ansvar för sin inlärning.
- innehåller inspirerande texter: varierade, charmiga, aktuella och fräscha, med ett språk som är tänkt att användas i vardagliga situationer.
- varierar övningarna. De är lekfulla, lättsamma, tydliga och många.
- fokuserar på kommunikation genom de många hörövningarna och samtalsövningarna.
- lockar eleven att undersöka boken närmare genom en ny och spännande layout.
Mais oui 1–5 är alla uppbyggda på samma sätt. Allt-i-ett-boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer bastexter (två stycken i Mais oui 1–4, en i Mais oui 5), rikligt med övningar och slutligen en självutvärdering som knyts ihop med målbeskrivningen. Till varje Unité finns avsnittet Extra, som består av olika sorters texter med olika svårighetsgrad: lästexter, brev, realia, poesi, artiklar, vokabulärövningar och sånger.
Vad är en Onlinebok?