Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


267 kr

Exkl. moms 252 kr

Människans texter - Antologin Elevlicens - Digitalt

Människans texter Antologin

Antologin ger fördjupning och konkretion av litteraturhistoriens viktigaste författarskap men ger också nya och oväntade läsupplevelser. Med texter inom epik, lyrik, dramatik och sakprosa ges exempel på kända kanoniska antologistycken men också mindre vanligt förekommande texter, av såväl män som kvinnor från hela världen. Många av texterna följs av uppgifter som bygger vidare på och samspelar med både Litteraturen och analysmodeller i Språket. 

digital produkt 

Med hjälp av Antologin som digital produkt får eleven en stor flexibilitet i sin inlärning. Alla texter är inlästa med autentiskt tal och textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna på samma gång. I den digitala produkten kan du också söka i innehållet, göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som automatiskt sparas och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Den digitala produkten fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.