Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Mekatronik Onlinebok (12 mån) 12 mån
444 kr

Exkl. moms 419 kr

Mekatronik Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Mekatronik Onlinebok
Boken inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i din vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt hur dessa områden samverkar då man bygger mekatroniska produkter. Boken behandlar också övriga ämnen som ingår i kursen Mekatronik 1 såsom mekatronikens grundläggande system samt modellbaserade arbetsmetoder och avslutas med en beskrivning av ett större mekatronikprojekt. Boken ger grundläggande kunskaper inom mekatronikområdet som du kommer att ha nytta av oavsett vilken inriktning du väljer senare i din utbildning.
Vad är en Onlinebok?