123 kr

Exkl. moms 98 kr

Online Grammar Basic - Digitalt elevpaket

En ny version av Online Grammar Basic och Online Grammar 1, utkommer till höstterminen 2017. Versionen är förbättrad med fler övningar, uppdaterad teknik och ökad tillgänglighet. Kostnadsfria provexemplar kan beställas i samband med terminsstart.

Grammar whenever you want!

Online Grammar: Basic är ett helt nytt sätt att tillgodogöra sig grammatik med hjälp av datorn eller surfplattan. Med detta mycket strukturerade, fullödiga och tydliga läromedel kan eleverna både lära sig nya grammatiska moment och använda interaktiva, självrättande övningar och test för att befästa sina kunskaper.

Det digitala elevpaketet består av filmade och illustrerade grammatikgenomgångar och ett rikligt övningsmaterial på grundläggande nivå. Innehållet stämmer överens med den grammatik som tas upp i Basic Grammar Check och motsvarar grundskolans grammatik inför Engelska 5. De två läromedlen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Online Grammar: Basic – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Läromedlets funktioner
  • Inspelade och illustrerade grammatiklektioner
  • Interaktiva grammatikövningar med ljudåterkoppling
  • Diagnostiskt test
  • Sluttest

I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum).

Fakta

  • ISBN: 9789144089546
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Studentlitteratur AB