179 kr

Exkl. moms 143 kr

Output 7 Text+workbook, digital, elevlic. 12 mån

Output är en serie basläromedel i engelska för årskurs 7–9. Omvärlden förändras, och engelskan är allt mer närvarande i vår vardag, både som arbetsverktyg och på fritiden. Output tar fasta på detta. Det är modernt, handfast och pedagogiskt, och ger dina elever redskap för muntlig och skriftlig kommunikation i samtiden.

Den interaktiva boken Output Year 7 består av 5 kapitel med olika teman. Här finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Texterna integreras med en mängd interaktiva övningar där eleverna befäster sina språkkunskaper. Output knyter an till den europeiska referensramen där språkliga aktiviteter delas in i reception, produktion, interaktion och mediering och genom en mängd olika mängd olika övningar tränas och utvecklas dessa färdigheter. Ett annat viktigt inslag i Output är hjälp i den formativa bedömningen av kunskaperna i engelska. Naturligtvis finns även hjälp för summativ bedömning i prov och övningar med mera. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit.

Fakta

  • ISBN: 9789140683656
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB
  • Nivå: Grundskola 7-9