Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


134 kr

Exkl. moms 126 kr

På spåret 3D Onlinebok (12 mån)

Om Onlineboken
Onlineboken är en digital version av den tryckta läroboken, där du kan lyssna på texten, söka, anteckna, stryka under och lägga in länkar.
Onlineboken kan användas både på dator och iPad.
Du beställer ett abonnemang och får tillgång till Onlineboken under 12 månader.
På spåret 3D Onlinebok
På spåret 3D vänder sig till studievana vuxna som läser D-kursen i sfi på fortsättningsnivå. Det är en allt-i-ett-bok med sju teman, ett tema per kapitel. Fokus i boken är:
- litterär följetong och läsförståelse,
- ord och språklära,
- elevaktivitet,
- muntlig och skriftlig kommunikation.
Varje kapitel och tema introduceras genom en spännande följetong med olika vändningar i två unga personers liv och vardag. Efter berättelsens respektive del fördjupas och breddas språkträningen via olika övningar: ordkunskap, ordbildning, grammatik och dialoger, vilka samtliga innehållsmässigt är knutna till kapitlets tema. Ord och språkövningarna medvetandegör dig om svenska språkets struktur och regler. Dialogerna uppmuntrar dig att fundera kring dilemman i vardagen och själv skapa och dramatisera fortsättningen. Till följetongstexterna finns en utvidgad ordlista med ordformer, tempus, uttryck och släktord.
På spåret 3D innehåller rikligt med uppgifter till följetongen, men också uttalsövningar och hörövningar. I slutet av varje kapitel finns även text och musik av olika folkkära artister – exempelvis Kikki Danielsson, Ted Gärdestad och Evert Taube.
Läs- och skrivövningarna i På spåret 3D utgörs förutom följetongen av kortare texter som exempelvis faktatexter, annonser, insändare, artiklar och blogg. Ett återkommande moment är "Att skriva", "Studieteknik" och "Ta reda på". I lärarhandledningen finns en extra "Skrivskola", så du kan träna dig i att bli bättre skribenter.
Först i varje kapitel anges kunskapsmål för kapitel. Sist i varje kapitel finns frågor till dig, så att du kan utvärdera dina nyvunna kunskaper.