Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


220 kr

Exkl. moms 207 kr

Prestanda Branschkunskap, digital, elevlic, 18 mån

Prestanda Branschkunskap är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Prestanda Branschkunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna.

Tester och övningar
Här finns självrättande uppgifter där eleven kan testa sina kunskaper och kontrollera sin kunskapsnivå.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommunikation och administration.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Prestanda Branschkunskap täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.