138 kr

Exkl. moms 111 kr

Prima Svenska 4 digital elevlic 12 mån

Prima Svenska Interaktiv bok är en helt digital lösning. Läs mer om hur våra interaktiva böcker fungerar på https://www.gleerups.se/digitala-laromedel/interaktiv-bok

Prima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation som ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Prima Svenska Interaktiv bok passar dig som:

  • vill arbeta helt digitalt i svenska
  • vill ha omfattande lärarmaterial
  • vill ha innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

I Prima Svenska 4 Interaktiv bok finns basen i din svenskundervisning: läs- och skrivstrategier, utdrag ur skönlitteratur, grammatik, muntligt berättande och språkbruk. Allt utifrån Lgr 11. Ett inledande kapitel presenterar bokens innehåll i form av en klasstävling. Boken är uppdelad i åtta teman som alla inleds med delmål och avslutas med en repetition. Sist i boken finns roliga och kluriga extrauppdrag att lösa på egen hand, med en kompis eller i grupp.

I elevboken finns också en loggbok där det finns utrymme för elevens personliga skrivutveckling. Dina elever kan till exempel skapa egna berättelser med hjälp av egna foton och kombinera med text. Det finns uppgifter av olika slag – dels som förberedelse inför arbetet i basdelen och som tillämpning av det man har arbetat med, dels för reflektion och självskattning. Det finns också möjlighet för dig att ge respons på dina elevers texter.

Lärardelen ger dig det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och förslag på hur du kan undervisa i grammatik. Du kan göra dina egna planeringar utifrån innehållet i Prima Lärarwebb och dessutom lägga till eget innehåll.

Ulf Eskilsson har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. Han vet vad som fungerar i klassrummet och hur man omsätter de tankarna i ett läromedel.

Mirja Johannesson har erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. Hon har arbetat i årskurs 3-6 i 10 år.

Fakta

  • ISBN: 9789140679239
  • Ämnesområde: Språk
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB
  • Nivå: Grundskola 4-6