Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Rätten och samhället Fakta och övningar Onlinebok (6 mån)
177 kr

Exkl. moms 167 kr

Rätten och samhället Fakta och övningar Onlinebok (6 mån)

Rätten och samhället är ett läromedelspaket i första hand avsett för gymnasieskolans juridikkurs med samma namn.

Utmärkande drag 

  • Gott om autentiska exempel
  • Många rättsfall
  • En stor mängd uppgifter av varierande karaktär
  • Intressanta reportage
  • Fylliga sammanfattningar
  • Hänvisningar till aktuell lagtext

Läromedlet består av en kombinerad fakta och övningsbok, kommentarer och lösningar samt en fyllig lärarhandledning med cd. 

Kombinerad fakta- och övningsbok
Den kombinerade fakta- och övningsboken består av sex kapitel och täcker momenten enligt kursplanen för rätten och samhället. Den tar således upp: - Konstitutionell rätt. Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. - Internationell rätt. Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. - Straffrätt. Regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. - Processrätt. Regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande. - Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. - Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Boken avslutas med en omfattande juridisk ordlista.

Uppgifter - av olika slag Rätten och samhället innehåller en stor mängd uppgifter av varierande svårighetsgrad. Till varje kapitel hör så väl enklare faktauppgifter som mer omfattande diskussionsuppgifter. Boken innehåller även uppgifter där eleverna ska upprätta juridiska dokument. Stor vikt läggs vid att att läsa och analysera verkliga rättsfall.

Fördjupningar 
Rätten och samhället innehåller gott om autentiska exempel och verkliga rättsfall. Utdrag ur aktuell lagtext finns infällda på lämpliga ställen i texten för att förenkla inlärning och förståelse.

Reportage Det finns gott om spännande reportage i boken. Bland annat intervjuas en rådman, en så kallad paralegal och grundaren av KRIS (Kriminellas revansch i samhället). Dessa reportage bidrar till att öka förståelsen för juridik som ämne.

Lärarhandledning Lärarhandledningen med cd innehåller oh-underlag i pdf och power point. Det finns även en mängd autentiska rättsfall med tillhörande övningsuppgifter med lösningar. Till lärarhandledningen hör också ett stort antal provuppgifter med lösningar, inklusive upprättandet av juridiska dokument. Det finns även mer omfattande praktikfall som också kan användas som provuppgifter.

Observera! Det här är en 6-månaderslicens vilket innebär att du endast har tillgång till läromedlet under 6 månader.