Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


151 kr

Exkl. moms 143 kr

Reflex Bas, digital, elevlic, 12 mån

Reflex Bas är ett heltäckande digitalt läromedel för kurs 1a1 i samhällskunskap, har ett enkelt språk och en tydlig struktur som gör innehållet lätt att förstå och ta till sig. Läromedlet innehåller allt som efterfrågas i kursplanen för 50-poängskursen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Reflex Bas får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Olika samhällsfrågor belyses ur både samhälls- och individperspektiv.  I varje avsnitt finns debattrutor och aktuella case som lockar till diskussion och ställningstagande. Varje avsnitt avslutas med instuderings- och fördjupningsfrågor samt viktiga nyckelord.

Interaktivt och multimodalt
Här finns interaktiva, aktuella övningar, nyhetskryss och filmer. Vissa filmer bjuder på korta teorigenomgångar av svårare avsnitt, andra filmer leder med ett klick ut i verkligheten.

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Reflex Bas innehåller ett lärarmaterial med facit, instuderingsuppgifter, arbetsuppgifter med mera.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Reflex Bas har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.