Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Religion och sånt uppl 3 Onlinebok 12 mån

Om Religion och sånt onlinebok
Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer.
Religion och sånt vänder sig främst till yrkesprogrammen. Boken passar utmärkt för den nya kursen Religionskunskap 1. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning.
De olika religionernas centrala budskap, etik och reflexion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. Boken innehåller även många och varierade uppgifter som inbjuder till diskussion, eftertanke och ställningstagande.
Religion och sånt inleds med ett kapitel om etik som ger grund för diskussioner om livsfrågor. Detta följs av ett kapitel om naturfolkens religioner. Därefter behandlas de fem världsreligionerna i en följd. Kvinnornas roll och religionsutövningen i dagens Sverige behandlas utförligt. Boken avslutas med tre avsnitt som behandlar New Age, esoteriska rörelser samt sekter.
Vad är en Onlinebok?