Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


169 kr

Exkl. moms 160 kr

Samhällskunskap 1 100 p - Digitalt elevpaket (Digital produkt) : Ett hållbart samhälle

Samhällskunskap 1 100 p – ett hållbart samhälle är anpassat till dagens mångfaldiga klassrum och fokuserar på hållbarhet i vid bemärkelse. Ambitionen är att spegla samhället så som det ser ut för elever födda på 1990-talet och ge dem nödvändiga baskunskaper för att klara vuxenlivet och fortsatta studier. Undertiteln Ett hållbart samhälle vill visa på några av de grundläggande frågor vi har att ta ställning till i en gemensam strävan att bygga ett samhälle som fungerar för alla. Begreppet hållbart ges en bred definition – miljö, hälsa, utbildning, jobb, politik, samhällsekonomi och privatekonomi – och samhällsbygget beskrivs med utgångspunkt i allas delaktighet.  Det digitala elevpaketet består av en bl.a. en interaktiv lärobok, interaktiva uppgifter, aktuella teman, filmer och nutidsfrågor.  Digital del  - Interaktiv lärobok, inläst med autentiskt tal och textföljning - Faktafördjupningar och uppdateringar - Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar - Interaktiva uppgifter - Aktuella teman - Nutidsfrågor - Stort antal filmer och mycket mer - Fungerar på både dator och Ipad. Samhällskunskap 1 100 p – ett hållbart samhälle – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.  I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum).  Samhällskunskap 1 100 p – ett hållbart samhälle finns även som digitalt klasspaket. GY11 ...