Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


193 kr

Exkl. moms 182 kr

Solid Gold 2 Elevlicens - Digitalt

Med Solid Gold 2 får eleven en vidare inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och kulturella aspekter i stora delar av den engelsktalande världen. Fiktion, fakta, och längre artiklar blandas med utdrag ur biografier, recensioner, intervjuer, dramer och poesi så att eleven kan arbeta med texter i olika genrer. Eleven möter skriftliga uppgifter med fokus på relevanta texttyper, hörövningar samt ord- och grammatikövningar.
 
I läromedlets Resource Section får eleven en gedigen introduktion till olika strategier för att lära sig engelska och förbättra sina språkkunskaper. Eleven får råd om hur man blir bättre som talare och skribent, och hur man anpassar sitt språk beroende på situation, syfte och mottagare. Eleven lär sig även hur man skriver instruktioner och sammanfattningar, samt om hur man diskuterar och argumenterar.
 
I läromedlet finns ett omfångsrikt avsnitt med självrättande interaktiva grammatikövningar och en mängd ordtränings- och stavningsövningar. På så vis får eleven hjälp att ytterligare förstärka sin grammatiska förståelse och utöka sitt ordförråd samt träna stavning.
 
Avsnittet Want Some More? med kompletterande texter och övningar för fördjupning och extra läsning finns för eleven som vill ha extra utmaning.

Det digitala läromedlet innehåller 

  • Interaktiv e-bok, inläst med autentiskt tal och textföljning.
  • Omfattande fördjupningsdelar.
  • Självrättande interaktiva uppgifter för grammatik, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal.
  • Ljudet till alla hörövningarna.
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.