156 kr

Exkl. moms 125 kr

Spela roll 50 p, digital, elevlic. 12 mån

Sporrar dina elever att tänka självständigt
Spela roll – samhällskunskap 50p är en ny upplaga av en tidigare bok med samma namn för A-kursen i samhällskunskap. Med utgångspunkt i elevernas vardag väcker Spela roll engagemang och inspirerar till intressanta samtal i klassen. Det direkta tilltalet, samt de många och varierande uppgifterna och exemplen, utmanar eleverna i att tycka, tänka och resonera kring sin egen vardag och sin plats i världen.

Lyssna på boken
I den interaktiva boken Spela roll – samhällskunskap 50p hittar du självrättande faktakollar, ord- och begreppsövningar med mera. Boken uppdateras regelbundet med nya övningar som kopplar centrala begrepp till aktuella händelser i världen utanför klassrummet. Hela bokens text finns inläst för de som behöver extra stöd eller söker variation. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt bland annat lektionsuppgifter, provunderlag till samtliga kapitel och powerpoint-presentationer som problematiserar någon av kapitlets centrala frågor.

Fakta

  • ISBN: 9789140679987
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB
  • Nivå: Gymnasieskolan