Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Stringent Elevlicens - Digitalt - Samhällskunskap 2-3
223 kr

Exkl. moms 178 kr

Stringent Elevlicens - Digitalt - Samhällskunskap 2-3

I Stringent – samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.

 

Digitalt läromedel

Stringent – samhällskunskap 2–3 täcker de centrala innehållen och kunskapskraven för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet – och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas grundligt, så att eleverna kan identifiera grundläggande mönster och samband.
 
Läromedlet är nära knutet till ämnesplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Varje kapitel avslutas med en självvärdering. Det hjälper både elever och läraren att stämma av att kunskapskraven följs.
 
I det avslutande kapitlet ges ett exempel på hur en uppsats kan skrivas och eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Denna mall har de nytta av även i andra ämnen och som en grund för vidare studier på högskola eller universitet.
 
Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till kunskapskraven, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och konkretiserande filmer.
 
  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning.
  • Interaktiva uppgifter, kopplade till kunskapskraven.
  • Nutidsfrågor.
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar.
  • Konkretiserande filmer.
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.
I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.
 

Fakta

  • ISBN: 9789144106090
  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Utgivningsdatum: 30 april 2015