Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Svenska för livet basbok Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Svenska för livet basbok Onlinebok
Svenska för livet är ett läromedel för Svenska 1, skrivet för dig på yrkesprogrammen, enligt kursplanerna för Gy11. Det ger en god start och mycket stöd på vägen. Här finns rätt mix av inspiration, stöd, utmaningar, lek och allvar.
Svenska för livet ställer nya krav på dig med inslag som retorik, språklig analys och källkritik. Du ska också arbeta med muntlig och skriftlig framställning, skönlitteratur, berättarteknik och språklig variation – allt för att få en god förberedelse för livet och yrkeslivet.
Innehållet i Svenska för livet, Basbok är tematiskt upplagt och har fem kapitel. Boken tar sin utgångspunkt i din närmiljö och vardag och vidgar sedan vyerna steg för steg, från Svenska i klassen via Livskunskap, Svenska i världen och Arbetslivet fram till Svenska för livet. Sist i boken finns de Gula sidorna. Här samlas drygt 20 sidor med skrivtips till dig. Författarna går igenom olika texttyper och ger dessutom exempel på hur dessa kan se ut. I Basboken finns också flera sakprosetexter – alla kopplade till kapitlens teman.
Vad är en Onlinebok?