Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Svenska rum 1 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Svenska rum 1 Onlinebok
Svenska rum 1 är heltäckande läromedel för Svenska 1 för de studieförberedande linjerna. En allt-i-ett-bok med fokus på det spännande mötet mellan språk och litteratur. Boken består av sju kapitel, där varje kapitel har ett tydligt grundtema. Ibland är utgångspunkten främst språklig – till exempel i kapitlet "Besök i författarverkstan" – och ibland knyter innehållet an till allmänmänskliga teman, som till exempel i "Framtidsbilder".
En tydlig och inspirerande berättarröst möter dig i Svenska rum 1. Utdrag ur skönlitterära texter och sakprosa vävs dessutom in i alla kapitel. Även texter från olika tider "samtalar" med varandra. Theodor Kallifatides möter kung Oidipus, Kerstin Ekman språkar med Hjalmar Söderberg ...
Uppgifter
Löpande i kapitlen finns kortare och längre övningar kopplade till kapitlets texter och det övergripande temat. I slutet av varje kapitel finns större och mer övergripande muntliga och skriftliga slutuppgifter. De knyter an till det som tagits upp i kapitlet och kan användas som en avslutande, mer avancerad träning på olika slags muntlig och skriftlig framställning. Reportage, intervju, krönika, novellanalys, paneldebatt är bara några exempel.
Alla delar i Svenska rum 1 samverkar till att ge underlag för diskussion och analys av centrala motiv, berättarteknik och stildrag. Även grundläggande språkliga begrepp presenteras i sitt naturliga sammanhang.
Vad är en Onlinebok?