180 kr

Exkl. moms 144 kr

Svenskan 6 - Digitalt elevpaket (Digital produkt)

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurs 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Varje elev har ett elevpaket som består av elevbok, arbetsbok och digital del per årskurs. Nu har vi utökat den omtyckta och gedigna serien med ett elevpaket för årskurs 6.

Svenskan och Lgr 11 

Arbetssätt och innehåll i Svenskan överensstämmer med de nya kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven.

Digitalt elevpaket
 • Det digitala elevpaketet ger eleven samma innehåll som Svenskan 6 Elevpaket (Bok + digital del), med den skillnaden att innehållet här är helt digitalt. Upplägg och struktur är likadant och innehåller samma komponenter men de olika delarna är helt digitala – digital grundbok, digital arbetsbok och interaktiva övningar.
 • Svenskan 6 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.
Digital elevbok 

Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och får igång spännande diskussioner i klassrummet. Varje kapitel innehåller:

 • mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk
 • lyssna – lyssna till en text
 • läs – utdrag ur en roman
 • boklådan – boktips för alla typer av läsare
 • klassikern – utdrag eller novell
 • läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress
 • kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat
 • se film – förslag på film att se tillsammans.
Digital arbetsbok 

I Arbetsboken får eleverna:

 • sätta upp sina egna mål för kapitlet
 • arbeta individuellt med elevbokens moment
 • skrivrecept på olika texttyper
 • öva på grammatik och stavning
 • utvärdera de individuella målen.
Den digitala delen 

Den digitala delen fungerar både på dator och iPad och innehåller: 

 • alla texter och ordförklaringar inlästa med riktiga röster
 • självrättande övningar i ordkunskap, stavning och grammatik för utmaning och mängdträning.
   

I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt. Enkelt att samla och skriva ut. 

I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum).

Fakta

 • ISBN: 9789144096964
 • Ämnesområde: Språk
 • Förlag: Studentlitteratur AB