Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


243 kr

Exkl. moms 230 kr

Syntes Kemi 2, digital, elevlic, 12 mån

Syntes kemi är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Syntes kemi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och introduktionsfilmer som ger en kortfattad översikt av innehållet.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Aktuella texter varvas med filmer som kan användas för en inledande diskussion. Här finns även periodiska systemet i interaktiv form.

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre. 

Lärarstöd
Syntes kemi 2 innehåller förslag på laborationer, lärarhandledning och ett rikt bildarkiv.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Syntes kemi 2 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.