Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


211 kr

Exkl. moms 199 kr

Viewpoints 1, digital, elevlic, 12 mån

Viewpoints 1, 2, 3 och Vocational är heltäckande digitala läromedel för engelska 5, 6 och 7.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Viewpoints 1 för engelska 5 (högskoleförberedande program). Med en tydlig struktur och texter av olika genrer som valts ut speciellt för studievana elever, tankeväckande diskussionsfrågor, gott om möjligheter att träna på språket, grammatikgenomgångar, skrivmallar och de redskap som behövs för att klara NP.

Interaktivt och multimodalt
Viewpoints 1 innehåller 21 huvudtexter med inspelat ljud, samt övningar som hjälper eleven att förstå, analysera, interagera och producera, två typer av ordlistor (engelsk-svensk/engelsk-engelsk), inspirerande länkar som uppmuntrar till fördjupning, samt möjligheten att höra uttal.

Tester och övningar
Interaktiva övningar och uppgifter hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning samt att utveckla färdigheterna. Ytterligare läs- och hörförståelseövningar fungerar som en länk mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material bortom läromedlets ramar. I lärarmaterialet finns även prov till de flesta texter samt uppgifter baserade på de nationella proven.

Lärarstöd
Extra arbetsblad och prov, bedömningsstöd, facit, ljud och länkar finns här. Du har även möjlighet att lägga till och dela eget material samt följa elevernas resultat.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Viewpoints 1 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.