Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


444 kr

Exkl. moms 419 kr

VVS Sanitet Onlinebok (12 mån) 12 mån

Faktabok: Sanitet
Boken behandlar våra vanligaste tappvatten- och avloppssystem. Både enskilda och kommunala system beskrivs, deras uppbyggnad liksom metoder för rening av vatten och spillvatten. Vattnet befinner sig i ett kretslopp och måste därför behandlas såväl innan som efter användning.
Boken beskriver även vanliga produkter och vanliga material som används i installationerna. Fogmetoder för några vanliga rörmaterial behandlas också.
I dag har vi höga krav på tappvattnets kvalitet, på spillvattnets rening samt på energianvändning och övrig miljöhänsyn. Detta berörs också i boken, liksom gällande lagar och övriga regelverk.
Vad är en Onlinebok?