Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Z-Classic 1b Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Z-Classic 1b Onlinebok
Z-classic 1b kan bäst beskrivas som Z-familjens mer djupgående alternativ för de som läser samhällskunskap på något av de högskoleförberedande programmen. Stoffet är organiserat i åtta olika block, vilka i sin tur består av kapitel av skiftande antal, omfattning och svårighetsgrad. I den nya upplagan har texterna uppdaterats för att bättre skildra dagens samhälle och kapitlet om sociala frågor har skrivits om.
Varje block i Z-classic är avsett som ett sammanhängande och avgränsat studieområde, dvs. som en delkurs. I respektive blocks inledning finns ett kapitel som tar upp vissa - för sitt sammanhang - grundläggande begrepp, ofta placerade i någon typ av helhetsbild eller modell. Därefter ägnas text och bilder åt de enskilda delar som ingår i helheten.
De åtta blocken består av:
- Att studera samhällskunskap
- Kommunikation
- Ideologier och partier
- Statsskick
- Resurser
- Ekonomi
- Sociala frågor
- Internationella relationer
Vad är en Onlinebok?