Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Z-rapport 1a1 uppl 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Z-rapport betonar praktiskt medborgarskap. Som vanligt är stoffet fördelat på fem block:
– Samhällsstudier – om förutsättningarna för ämnet samhällskunskap
– Sociala frågor – om grupptillhörighet och hur vi människor påverkas
– Politiska idéer – om ideologier och partier
– Statsskick – om aktörer och regler inom, mellan och över staterna
– Ekonomi – om hushållning med knappa resurser.
Strukturen i boken har gjorts extra tydlig med hjälp av en matris. I matrisen har vart och ett av bokens 19 kapitel placerats in med hänsyn till dels vilket block (stoffområde) det tillhör och dels vilket perspektiv som används.
Fyra perspektiv
Z-rapport tar upp fyra perspektiv:
- Begreppsperspektivet tar upp viktiga ord och helhetsbilder.
- Hemmaperspektivet behandlar det privata och det lokala.
- Sverigeperspektivet belyser landsomfattande samhällsfrågor.
- Globalperspektivet redogör för gränsöverskridande samhällsföreteelser.
Arbetsuppgifter
Varje block i Z-rapport avslutas med arbetsuppgifter, som placerats under två rubriker:
- Testa dig själv ger eleverna praktisk hjälp med själva instuderingen av viktiga fakta- och förståelsekunskap.
- Jobba vidare stimulerar till fördjupning, analys och diskussion.
Vad är en Onlinebok?