Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Engelska – vidareutbildning 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Engelska – vidareutbildning 1

I kursen Vidareutbildning engelska steg 1 får du ökande kunskaper i det engelska språket. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska. Genom olika skriftliga övningar tränar du dig att skriva på engelska.

Efter utbildningen

Har du fått ökade kunskaper i engelska.

Förkunskap och behörighet

För att läsa kursen Vidareutbildning engelska steg 1 rekommenderas att du läst engelska motsvarande grundskolenivå.

Innehåll och upplägg

I kursen Vidareutbildning engelska steg 1 läser du skönlitteratur – brittiska, amerikanska och irländska texter, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Du tränar dig genom att skriva på engelska med inriktning på språkriktighet. I kursen ingår också träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Bra att veta:

  • Vidareutbildning engelska steg 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du ska under kursens gång läsa en valfri skönlitterär bok på engelska.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.