Vidareutbildning engelska steg 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Vidareutbildning engelska steg 1

I kursen Vidareutbildning engelska steg 1 får du ökande kunskaper i det engelska språket. Du övar dig på att uttrycka dig muntligt på engelska. Genom olika skriftliga övningar tränar du dig att skriva på engelska.

Efter utbildningen

Har du fått ökade kunskaper i engelska.

Förkunskap och behörighet

För att läsa kursen Vidareutbildning engelska steg 1 rekommenderas att du läst engelska motsvarande grundskolenivå.

Innehåll och upplägg

I kursen Vidareutbildning engelska steg 1 läser du skönlitteratur – brittiska, amerikanska och irländska texter, samt sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Du tränar dig genom att skriva på engelska med inriktning på språkriktighet. I kursen ingår också träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Bra att veta:

  • Vidareutbildning engelska steg 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du ska under kursens gång läsa en valfri skönlitterär bok på engelska.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Fakta

  • Ämnesområde: Språk
  • Nivå: Gymnasial nivå
  • Kurskod: ENGENG05