Biologi 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Biologi 1

Ingress
Biologi 1 är en kurs för dig som vill lära dig grundläggande begrepp inom biologi. Du får bland annat lära dig om genetik, evolution och etologi.
Efter utbildningen

Efter kursen har du lärt dig grundläggande begrepp inom biologi.

Förkunskap och behörighet

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Biologi 1 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig inriktning på dina gymnasiestudier.

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom biologin, och stor vikt läggs vid att skapa förståelse för ekologiska samband och strukturer. Därigenom får du kunskaper för att kunna medverka till en hållbar utveckling. Vidare får området genetik stort utrymme i kursen och du kunskaper för att lättare och bättre kunna diskutera olika frågor inom dagens moderna genteknik.

Dessutom studerar du bland annat områdena evolution och etologi, och kursen avslutas med en genomgång av de olika organismernas släktskap. Biologins arbetsmetoder belyses också i kursen.

Kursen Biologi 1 ger dig kunskaper om:

 • Ekologi.
 • Hållbar utveckling.
 • Cellens byggnad.
 • Genetik på cell- och individnivå.
 • Genteknik.
 • Evolution.
 • Etologi.
 • Organismernas släktskap.
 • Biologins karaktär och arbetsmetoder.

Bra att veta: 

 • Biologi 1 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • I kursen ingår hemlaborationer.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Kurslitteratur

Fakta

 • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: BIOBIO01