Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Examinationskurs (Kategori 1)
6875 kr

Exkl. moms 5500 kr

Examinationskurs (Kategori 1)

Kylcertifikat – Kategori I (utbildning samt prov inför förnyat kylcertifikat)

 

Hermods Yrkeshögskola är ett godkänt examinationscentrum. Vi utför utbildning och examination inför certifiering på uppdrag åt INCERT.

Kursens innehåll

Preparandkursen pågår under en och en halv dag, samt avslutas med examinering: Kategori I. För ingrepp i köldmediekretsen. Alla fyllnadsmängder.

Pris: Inklusive kursmaterial 5 500 kr exkl. moms

Kursen består av teoretisk genomgång av grundläggande termodynamik, kylprocessen, tabeller, funktionen på serviceutrustning, diagram samt lagar och förordningar.

För att erhålla certifikat är det dock ett krav att prov, s.k. examinering, utförs med godkänt resultat.
Du ansöker själv om certifiering hos Incert efter godkänt prov.

Prislista vid t.ex. ansökan av Certifikat finns på Incert.se

Förberedelser

Kursen förutsätter att du har förberett dig genom att tagit del av det hemskickade studiematerialet i form av handbok 28. 

Kurstillfällen              

Vecka 14                       7-8 april         Sista anmälningsdag:     19 mars   

Vecka 20                       19-20 maj       Sista anmälningsdag:     28 april