Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Filosofi fortsättning
1975 kr

Exkl. moms 1580 kr

Filosofi fortsättning

Filosofi 2 är en fördjupning inom området filosofi jämfört med kursen Filosofi 1. Kursen Filosofi 2 avslutas med en särskild, relativt fritt vald fördjupningsuppgift.

Filosofi betyder – som du väl vet vid det här laget – kärlek till vishet, så vi får hoppas att din vishet nu skall fördjupas. Vishet är väl idag närmast synonymt med förmåga till logiskt, mångsidigt och förnuftigt tänkande och att kunna se på ett problem ur olika perspektiv.

I kursen Filosofi 2 behandlas:

  • Tankar om filosofins historia
  • Tankar om verkligheten
  • Tankar om kunskapen.

Bra att veta:

  • Filosofi 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan