Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Företagsekonomi fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Företagsekonomi fortsättning

Företagsekonomi fortsättning en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället. Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig också hur företag ska utnyttja modern teknologi som sociala medier i sin marknadsföring.

Efter utbildningen

Av kursen Företagsekonomi fortsättning har du fått fördjupande kunskaper i ekonomi. Du har lärt dig de vanligaste ekonomiska begreppen samt fått insikt i hur en marknad fungerar. Vidare har du fått kunskap om företagens roll och villkor i samhället och vilka grundläggande lagar och andra bestämmelse som styr företag.

Oavsett yrke utför många människor idag arbetsuppgifter som är av företagsekonomisk karaktär. Detta gör dina studier i företagsekonomi till en god investering inför framtiden.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Företagsekonomi fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Företagsekonomi för nybörjare.

Innehåll och upplägg

Kursen Företagsekonomi fortsättning ger dig fördjupade kunskaper i ekonomi och du får insikter om vilken betydelse ekonomin har för individen, företagen och samhället. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är företagets affärsidé och begreppet ”hållbar utveckling” som får en allt större betydelse för företagens verksamhet. Detta är inte bara en del av företagets sociala ansvar utan oftast också en viktig del i företagets marknadsföring.

Du lär dig de vanligaste ekonomiska begreppen, hur en marknad fungerar och får fördjupade kunskaper i kalkylering och bokföring samt bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och hur företagen kan utnyttja modern teknologi i form av sociala medier i sin marknadsföring och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.

Kursen Företagsekonomi fortsättning ger dig kunskaper om:

 • Individer och grupper i organisatoriska sammanhang.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande.
 • Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande.
 • Metoder, teorier och modeller för budgetering och kalkylering.
 • Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys.

Bra att veta:

 • Företagsekonomi fortsättning innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.