Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Försäljning steg 3
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Försäljning steg 3

Försäljning steg 3 är en kurs för dig som vill arbeta som säljare och med försäljning. I denna kurs får du den fördjupade kunskap som krävs för att arbeta med försäljning. Du lär dig bland annat olika förhandlingstekniker och hur du ska driva olika projekt inom försäljningsområdet.

Efter utbildningen

Kursen Försäljning steg 3 är en fördjupningskurs som ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter inom personlig försäljning. 

Förkunskap och behörighet

För att läsa Försäljning steg 3 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Försäljning steg 2 eller kursen Personlig försäljning 2.

Innehåll och upplägg

Under kursens gång kommer du att lära dig hur avancerat säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt. Du lär dig om säljarens roll i ett marknadsföringssystem, hur affärskommunikation planeras och genomförs, samt om hur attityder, värderingar och affärsseder påverkar olika försäljningssituationer, till exempel i exportföretag.

Du får lära dig olika förhandlingstekniker och hur du driver egna projekt inom försäljningsområdet. Kursen ger dig även kunskaper om hur du med hjälp av presentationsteknik och noggranna förberedelser får fram ditt säljbudskap på bästa sätt.

Kursen Försäljning steg 3 ger dig kunskaper om:

  • Säljplaner och säljprocessen, till exempel försäljning mellan företag, nyckelkundsförsäljning, systemförsäljning, teknisk försäljning och tjänsteförsäljning.
  • Affärskommunikation och försäljning i olika affärskulturer.
  • Säljstyrning och säljledning.
  • Marknadsföring och säljarens roll i ett marknadsföringssystem.
  • Kundpsykologi.
  • Förhandlingstekniker.
  • Hur man driver egna projekt inom försäljningsområdet.
  • Retorik och presentationsteknik.

Bra att veta:

  • Försäljning steg 3 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.