Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Fysik 1b 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Fysik 1b 1

Ingress
Fysik 1b 1 är en kurs för dig som vill få kunskap om fysik. Du får bland annat lära dig om rörelse, kraft och energi.
 
Efter utbildningen

Efter kursen har du fått ökad kunskap om fysik. Du har lärt dig viktiga och grundläggande begrepp inom fysiken.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Fysik 1b 1 bör du tidigare ha läst grundskolans fysikkurs.

Innehåll och upplägg

Fysik 1b 1 är en del av kursen Fysik 1a. Den tar upp viktiga och grundläggande begrepp inom fysiken, som till exempel rörelse, krafter och energi. Kursen ger dig också inblick i hur man ser på världen ur ett ”fysikperspektiv”, samt knyter kursen an till moderna forskningsrön inom området.

De viktiga huvudmomenten i kursen Fysik 1b 1 är:

  • Fysikens värld och synsätt.
  • Rörelse.
  • Kraft.
  • Energi.
  • Termofysik.
  • Ellära.

Bra att veta:

  • Fysik 1b 1 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du måste ha tillgång till miniräknare.
  • I kursen ingår hemlaborationer.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.