Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Grundläggande programmering
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Grundläggande programmering

Denna kurs behandlar de viktigaste grundprinciperna för den programmering som sker i sekvenser. I kursen lär dig grundläggande programmering, felsökning och du får en introduktion till objektorientering.

Efter utbildningen

Har du fått grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering med C# (sharp).

Innehåll och upplägg
Kursen är avsedd för att ge dig användbara och grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering med C# (sharp). Grundläggande programmering behandlar de viktigaste grundprinciperna för den programmering som sker i sekvenser.

I kursen får du lära dig om villkorssatser och loopar, datalogiska begrepp och algoritmer.

Kursen Grundläggande programmering ger dig kunskaper om:

 • Grundläggande programmering.
 • Villkorsstyrda programsatser.
 • Variabler, deklaration och tilldelning.
 • Felsökning.
 • Introduktion till Objektorientering.

Bra att veta:

 • Grundläggande programmering innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.

Fakta

 • Ämnesområde: Data, IT och teknik
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: PRRPRR01
 • Betyg ingår endast för företag