Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vård och omsorg vid demenssjukdom - grundläggande
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Vård och omsorg vid demenssjukdom - grundläggande

I kursen Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom får du lära dig om just demenssjukdom, och hur du vårdar och omhändertar demenssjuka. Du kommer lära dig om demenssjukdomens olika faser och vilka specifika hjälpbehov som behövs i samband med dessa. Kursen ger dig också kunskap om dokumentation, levnadsberättelse samt vård och omsorg i livets slutskede.

Efter utbildningen

Har du fått kunskaper som gör att du kan arbeta med demenssjukdom. Du har lärt dig hur du vårdar demenssjuka. Du har bland annat fått kunskap om läkemedelsanvändning vid demenssjukdom och om demenssjukas kost, munhälsa och fotvård.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård- och omsorgsarbete 2 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg
I kursen Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom lär du dig om gerontologi, vilket är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Gerontologi är också läran om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

I denna kurs får du lära dig om demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Du får kunskap om hur den äldres integritet, värdighet och delaktighet vid demenssjukdom hålls kvar, samt etiska dilemman vid vård av demenssjuka.

Vidare i kursen får du kunskap om läkemedelsanvändning vid demenssjukdom. Du får kunskap om demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö. Även kroppsnära omsorg, munhälsa och fothälsa är en del i kursen. Du kommer också lära dig vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Kursen Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom​ ger dig också kunskaper om:

  • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
  • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
  • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
  • Dokumentation och levnadsberättelse.
  • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
  • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
  • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Bra att veta:

  • Grundläggande vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.