Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Historia 1a 1
2475 kr

Exkl. moms 1980 kr

Historia 1a 1

Ingress
Historia 1a 1 är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om de historiska epokerna. Du får lära dig om det moderna samhällets framväxt och större händelser i världshistorien.
Efter utbildningen

Har du fått grundkunskaper i de historiska epokerna. Du har lärt dig om den moderna historien, Sveriges utveckling och demokratisering, samt om de stora händelserna i världshistorien.

Förkunskap och behörighet

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Grunderna i källkritik behandlas och du får kunskaper att kritiskt granska och tolka historiska fakta.

Kursen bjuder på ett kronologiskt perspektiv på historien och du får grundkunskaper i de historiska epokerna. Tonvikten i kursen ligger på den moderna historien.

Du får kunskap om Sveriges moderna utveckling och demokratisering men också kunskaper om de stora händelserna i världshistorien.

Kursen Historia 1a 1 ger dig kunskaper om:

  • Källkritik.
  • Det moderna samhällets framväxt.
  • 1989- mot en ny världsordning.

Bra att veta:

Historia 1a 1 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Kurslitteratur
E-läromedel: Böcker:
  • 9789140671547: Perspektiv på historien 50p

Fakta

  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Nivå: Gymnasial nivå
  • Kurskod: HISHIS01a1