Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Historia 1b
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Historia 1b

Ingress
Historia 1b är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om historia. Kursen är en nybörjarkurs som presenterar världshistorien och svensk historia ur ett kronologiskt perspektiv. Du lär dig bland annat om antiken, Sverige inför den nya tiden och det demokratiska genombrottet.
 
Efter utbildningen

Har du fått grundläggande kunskaper i historien utifrån ett kronologiskt perspektiv. Du har lärt dig om världshistorien varvat med svensk historia.

 
Innehåll och upplägg

Kursen är en nybörjarkurs som tar upp historien i ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk till modern tid. Genom kursen lär du dig grundläggande källkritik. Du får också vara med om en kunskapsresa som tar dig från civilisationens vagga till det dagens informationssamhälle. Världshistorien varvas med svensk historia.

Älskade upplägget och e-resurserna. Kursen kändes strukturerad och handledning fanns alltid till hands.

Kursen Historia 1b ger dig kunskaper om:
• Antiken – Nya tider, nya världar.
• Revolutionernas tidevarv- Sverige inför den nya tiden.
• Västerlandet erövrar världen - det demokratiska genombrottet.
• Från krig till krig – 1989.

Bra att veta:

  • Historia 1b innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.