Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Inköp fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Inköp fortsättning

Inköp fortsättning är en kurs för dig som vill få kunskap om inköpsarbete. Du lär dig under kursen gång att göra inköpskalkyler och inköpsstrategier. Du får även kunskap om förhandlingsprocesser, arbetsmiljöfrågor och handelsregler.

Efter utbildningen

Har du fått kunskaper om leverantörsrelationer. Du lär dig metoder för att hitta och bedöma olika leverantörer.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Inköp fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Inköp 1 eller Inköp för nybörjare.

Innehåll och upplägg

Under kursen lär du dig att göra inköpskalkyler, både för inköp från Sverige och från utlandet. Du lär dig om sortimentets koppling till affärsidén samt val av, och storlek på sortiment.

I kursen får du kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköpsområdet, som till exempel avtalslagen och köplagen.

Kursen ger dig även kunskaper om arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande. Du lär dig om hur företag och organisationer tar ansvar i samhället och verkar för en långsiktig hållbar utveckling.

Kursen Inköp fortsättning ger dig kunskaper om:

  • Inköpsarbete internationellt.
  • Inköpsstrategier och sortimentsfrågor.
  • Förhandlingar och förhandlingsprocesser.
  • Handelsregler inom EU och andra frihandelsområden.
  • Lagar och andra bestämmelser.
  • Arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande.
  • Värderingar och etik.

Bra att veta:

  • Inköp fortsättning innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.