Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

IT inom vård och omsorg
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

IT inom vård och omsorg

IT inom vården: Förkortningen IT står för informationsteknik och det är ett samlingsnamn för olika delar inom datateknik och telefonteknik. Den tekniska utvecklingen har nu även nått in i vård och omsorgsområde, där det hela tiden förnyas och uppfinns nya apparater och funktioner, som ska hjälpa vårdtagaren och/eller vårdpersonalen.

I kursen IT inom vården kommer du att få kunskaper om:

  • Utveckling och tillämpning
  • Samspelet mellan it och människan.
  • Funktioner, system och arbetssätt

Bra att veta om IT inom vården:


Här hittar du kurslitteraturlistan för utbildningen IT inom vården