Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Italienska fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Italienska fortsättning

I kursen Italienska fortsättning  får du lära dig allt från uttal till grammatik. Du behandlar de olika färdigheterna lyssnande, talande, läsande och skrivande. Du får också lära dig om till exempel italiensk geografi och kultur.

Efter utbildningen

Har du utvecklat din förmåga att arbeta med det italienska språket.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Italienska fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Italienska 1 eller Italienska för nybörjare.

Innehåll och upplägg
Kursen Italienska fortsättning bygger på Italienska för nybörjare och tar upp allt från uttal till grammatik. Kursen behandlar de olika färdigheterna lyssnande, talande, läsande och skrivande. Du lär dig om företeelser som till exempel italiensk geografi och kultur. 

Genom kursen utvecklas din förmåga att arbeta med det italienska språket.

Bra att veta:

  • Italienska fortsättning  innehåller tre stycken uppdrag och tre prov som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.