Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kemi 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Kemi 1

Ingress
I kursen Kemi 1 lär du dig grundläggande begrepp inom kemin. Du får kunskap och förståelse för bland annat kemisk bindning, människokroppen och ny teknologi.
Efter utbildningen

Har du fått grundläggande kunskaper inom kemin.

Förkunskap och behörighet

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Kemi 1 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina gymnasiestudier.

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin. En stor del av kursen lägger vikt vid att skapa förståelse för hur kemin spelar roll inom områden som klimat, miljö, människokroppen och ny teknologi.

Kursen Kemi 1 ger dig kunskaper om:

 • Kemins karaktär och arbetssätt.
 • Atomteori.
 • Kemisk bindning.
 • Grundläggande organisk kemi.
 • Stökiometri.
 • Syror och baser.
 • Termokemi.
 • Reduktion och oxidation.
 • Några kemiska analysmetoder.

Bra att veta:

 • Kemi 1 innehåller två stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • I kursen ingår hemlaborationer.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Kurslitteratur

Fakta

 • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: KEMKEM01