Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Matematik steg 2
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Matematik steg 2

Kursen Matematik steg 2 är en fortsättningskurs efter Matematik steg 1. Kursen riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Under kursens gång får du bland annat kunskaper om statistik, algebra och ekvationer.

Efter utbildningen

Kursen innehåller moment som är tillämpbara i vardagliga situationer. Du får också kunskaper som du behöver om du ska läsa Matematik steg 3. 

Förkunskap och behörighet

För att läsa Matematik steg 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Matematik steg 1 eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Matematik steg 2 är en fortsättningskurs efter Matematik steg 1. 

Kursen Matematik steg 2 ger dig kunskaper om:

  • Algebra och ekvationer.
  • Linjära funktioner.
  • Andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
  • Geometri.
  • Statistik.

Bra att veta:

  • Matematik steg 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du måste ha tillgång till miniräknare – grafritande räknare rekommenderas.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.