Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Miljö- och energikunskap
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Miljö- och energikunskap

Ingress
Kursen Miljö- och energikunskap är tvärvetenskaplig kurs med fokus på ett hållbart samhälle. Kursen belyser hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Kursen lyfter upp människans roll och ansvar i dess samspel med naturen. Flera miljöutmaningar tas upp såsom den begränsade mängden naturresurser och framtidens samhällsplanering.
Efter utbildningen

Har du fått ökad kunskap om miljö och energiutveckling. Du kan identifiera, analysera och avgränsa problemområden samt planera, genomföra och tolka egna undersökningar.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Miljö- och energikunskap bör du tidgare ha läst kursen Naturkunskap 1b eller kursen Naturkunskap 1a 1.

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Miljö- och energikunskap är en fördjupningskurs inom ämnesområdet hållbart samhälle. Kursen ges både på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogramet. Kursen är tvärvetenskaplig till sin natur med fokus på ett hållbart samhälle, och belyser hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Kursen lyfter upp människans roll och ansvar i dess samspel med naturen. Flera miljöutmaningar tas upp såsom den begränsade mängden naturresurser och framtidens samhällsplanering.

Viktiga momenten i kursen Miljö- och energikunskap är att kunna:

  • Identifiera, analysera och avgränsa problemområden.
  • Föreslå och jämföra handlingsalternativ.
  • Planera, genomföra och tolka egna undersökningar.
  • Presentera idéer och resultat inom området hållbar utveckling.
  • Analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Utförligare information finner du på Skolverkets hemsida om du klickar här.

Bra att veta:

Miljö- och energikunskap innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Fakta

  • Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Nivå: Gymnasial nivå
  • Kurskod: HÅLMIJ0