Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Naturkunskap 1b
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Naturkunskap 1b

Ingress
I denna kurs lär du dig grundläggande naturvetenskapliga begrepp. Du lär dig om människokroppen och får kunskaper inom kemi. Naturvkunskap 1b ger dig även kunskap om ekologi, energi och miljö.
Efter utbildningen

Har du lärt dig grundläggande begrepp inom naturvetenskapen. Du kan ta ställning i aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Förkunskap och behörighet

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Naturkunskap 1b vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande inriktning på dina gymnasiestudier. Kursen tar upp grundläggande naturvetenskapliga begrepp. I kursen lägger vi stor vikt vid att du ska kunna ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Kursen Naturkunskap 1b innehåller följande huvudmoment:

  • Grundläggande kemi.
  • Ekologi.
  • Energi.
  • Miljö.
  • Människokroppen.
  • Genetik.

Bra att veta:

Naturkunskap 1b innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Kurslitteratur

Fakta

  • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
  • Nivå: Gymnasial nivå
  • Kurskod: NAKNAK01b