Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Naturkunskap 2
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Naturkunskap 2

I kursen Naturkunskap 2 får du bland annat kunskap om människokroppen. Du får lära dig hur den är uppbyggd och hur den fungerar. I kursen får du också lära dig om universum och jordens uppkomst. Även grundläggande kemi är en del i denna kurs.
 
Efter utbildningen

Har du fördjupat dina kunskaper inom det naturvetenskapliga området.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Naturkunskap 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Naturkunskap 1b, eller kursen Naturkunskap 1a 1 och kursen Naturkunskap 1a 2.

Innehåll och upplägg

Naturkunskap 2 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande inriktning på dina gymnasiestudier.

Ett stort och viktigt område i kursen är människokroppen – dess uppbyggnad och funktion. Andra områden som behandlas är universums och jordens uppkomst och utveckling, och evolutionens mekanismer. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper i kemi och om olika miljöaspekter.

Du får även lära dig vad naturvetenskapliga arbetsmetoder innebär och vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan vara.

Kursen Naturkunskap 2 innehåller följande huvudmoment:

 • Materiens byggnad och egenskaper.
 • Grundläggande kemi.
 • Cellens byggnad och funktion.
 • Människokroppens byggnad och funktion.
 • Evolution.

Bra att veta:

 • Naturkunskap 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.

Fakta

 • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: NAKNAK02
 • Betyg ingår endast för företag