Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Redovisning fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Redovisning fortsättning

Fortsättning redovisning är en kurs för dig som vill få kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer. Du får också kunskap om årsredovisning och du lär dig hantera ett datorbaserat redovisningssystem.

Efter utbildningen

Kursen Redovisning fortsättning ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter inom redovisning. Kursen ger dig kunskaper om redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Redovisning fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Företagsekonomi fortsättning eller kursen Redovisning för nybörjare eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg
Under kursens gång får du lära dig registrering av olika affärshändelser med hjälp av kontoplan och värdering av tillgångar och skulder. Du lär dig om periodiseringar och resultatregleringar som du kommer kunna utföra med hjälp av bokslutsdispositioner. Du får även lära dig bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.

Vidare i kursen lär du dig om årsredovisningens innehåll och funktion. Du får den kunskap som krävs för att identifiera och analysera redovisningsproblem samt lära dig metoder för att strukturera och lösa dem.

I kursen får du kunskap att hantera ett datorbaserat redovisningssystem och hur du ska behandla säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Med kursens hjälp utvecklar du också en förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kursen Redovisning fortsättning​ ger dig kunskaper om:

 • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningen.
 • Registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
 • Värdering av tillgångar och skulder.
 • Periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
 • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer.
 • Årsredovisningens innehåll och funktion.
 • Datorbaserat redovisningssystem.
 • Säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.

Bra att veta:

 • Redovisning fortsättning innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Redovisning förnybörjare och Redovisning fortsättning har samma kurslitteratur.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.